BÅTAR PÅ VÄNERN

Reg.nr.: 4176 Paul:

Här en modell av

PAUL som Johannes

Freudendal från Knappa har gjort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg.nr.:4859 Trollhättan:sidan 265 översta bilden:

Så här skriver Bengt Gustafsson, Lilla Edet.

Är  det möjligen TROLLHÄTTAN, byggd 1868, aldrig registrerad, ägd av Nohab i

Trollhättan.. Troligen slopad runt sekelskiftet. Se unionflaggan i aktern.

Men enligt boken ’’När stormens rytande har tystnat’’ Så förliste hon den 20 oktober

1881 på resa från Säffle till Göteborg men pitprops i lasten strandade i  hård nordostlig Snöstorm på Megrundet och sjunker sydväst om grundet på 108 fots djup.. Hela besättningen på sex man och tre kvinnor omkom. Trollhättan var specialbyggd för transporter av lokomotiv från Nohab.

Reg.nr.: 4861 Billerud:

Ombordläggning 7/8 1915 i Svinemündes hamn..

Reparationskostnad vid grundstötningen den 13/1 1916 vid Utklippans fyr

Uppgick till 87.440:37.

Dalslandsbåtar utan registreringsnummer:

Alster på sidan 305 heter här på bilden LELÅNG.

HELLE högst upp på sidan 309 ligger här vid kajen vid Lee, med Turisthotellet t.h.

HERBERT längst ner på sidan 309 ligger i dag 2010 i Alingsås och gör turer där.

LONE på sidan 310, där skepparen var Adel Andersson, hette egentligen Adolf

men kallades för ’’Backamyrarn.

MUSTAFORS på sidan 311: Här var Karl Oskar Andersson eldare i början av 1900-

Talet.

 

Reg.nr 4147 Hans
Foto från Anders
Engdahl