BÅTAR PÅ VÄNERN
Om du klickar här ovan kan du se alla ändringar och tillägg i delarna.
Om du är intresserad av böckerna når du mej på telefonnummer:
0533-15120 eller 0533-27047. Mobilnr.: 070-3270471 eller
E-mail: larsson-b@tele2.se